آموزش های پس از

درخواست حذف این مطلب


آموزش های پس از گرداوری شد

آموزش های پس از

 

معمولا با همسر یکی از بزرگترین اتفاقات در زندگی است که با استرس های زیادی همراه خواهد بود. شما نمی توانید همسر خود را مجاب کنید تا با شما داشته باشد ، اما می توانید با آموزش هایی او را برای این کار تشویق نمایید. برخی از آقایان بلافاصله دوست دارند تا را انجام دهند ، غافل از آنکه پروسه با همسر پروسه ی طولانی است و حداقل یک تا دو ساعت برای مراحل قبل و پس از آن نیاز به زمان دارید ، بنابراین قطعا نمی توانید در یک زمان ده دقیقه هم خود و هم همسرتان را به ء برسانید.

قبل از بهتر است تا شرایط همسر خود را در نظر بگیرید. برخی از مواقع او دوست ندارد یا در شرایطی است که نمی تواند برقرار کند. ممکن است که در آستانه قاعدگی به سر ببرد و گرگرفتگی درونی و تغییر در احساسات او مانع از این کار می شود. بنابراین او را درک کنید. با حرف های عاشقانه و لمس های پی در پی و گفتن از زیبایی های همسر خود رابطه را آغاز کنید. زمانی که متوجه شدید لبخند رضایتی مبنی بر ادامه بر لبان همسر شما جاری شده ، زمانی ست که می توانید به آن ادامه دهید.

برقراری معمولا بستگی به شرایط قبل و بعد دارد. زمانی که شما از ابت ترین حرکت خود توجه را سرلوحه قرار دهید و نیاز خود را رفته رفته پاسخ دهید ، قطعا همسرتان را متوجه این عشق و علاقه خواهید کرد ، اما به یاد داشته باشید که پس از برقراری نیز باید به این توجه ادامه دهید. صحبت در خصوص رابطه می تواند در قبل و در حین برای رسیدن به اوج لذت مؤثر واقع شود.

زمانی که شما به اتمام می رسد ، پس از آنکه انرژی از دست خود را به دست می آورید با همسر خود در خصوص نزدکی انجام شده صحبت کنید. هم مرد و هم زن باید به یک نسبت از میزان رضایت خود صحبت کنند ، اینطور نباشد که تنها سؤالات و صحبت ها یک طرفه باشد و برای فرد مقابل هیچ صحبتی باقی نماند. خانم ها باید شراط همسر خود را درک کنند ، او به دلیل ترشح منی انرژی زیادی صرف کرده و ممکن است توانایی پاسخ دادن را نداشته باشد ، بنابراین از او دلگیر نشوید. اما مردان با وجود این شرایط بهتر است تا به صحبت ادامه دهند و از همسر خود بابت این رابطه و اجازه ای که داده شده کمال تشکر را به عمل آورند. با یک در آغوش گرفتن به استقبال خواب بروید و سعی کنید تا از پشت به یکدیگر خودداری نمایید.